Tack för era röster i valet! Nu går vi in i en arbetsperiod där vi jobbar för en moderat politik i Sandviken,
med ökad trygghet, skolor i hela kommunen och en levande landsbygd.

Vi bryr oss om!

logotypesandvikenmoderaterna

Kom med och påverka!

Engagera dig i lokalpolitiken! Gör en insats för ett bättre Sandviken och bli en del av Moderaterna. För varje ny medlem får vi mer kraft och större möjligheter att påverka politiken i vår vardag.

Vi har fler viktiga frågor att ta tag i, bland annat:

Bli medlem nu!

Vi behöver dig som medlem. Ju fler vi är, deso mer kan vi påverka och göra skillnad. 

Frihet och valfrihet är nyckelord för Moderaterna i Sandviken. Vi vill införa valfrihet för kommunens medborgare på alla ställen där det är möjligt, så att man själv kan påverka sin vardag. Medborgare som får ansvar och frihet att välja blir deltagande och engagerade i både sin egen och sina medmänniskors framtid. De som inte kan, har förmåga eller orkar välja ska få hjälp att hitta ett passande alternativ.

Trygghet – Redigerad (2)

Trygghet

Åtgärder tillsammans med ett förebyggande arbete som borde funnits på plats för decennier sedan är de viktigaste uppgifterna för Sandvikens kommun kommande mandatperiod

Skola Västanbyn – Redigerad

Skolan

Då hela kommunen växer, så är och förblir skolan en viktig faktor för utvecklingen av landsbygden och centralorten.

Landsbygd 1 – Redigerad

Landsbygd

För att kunna erbjuda medborgare att bo i en tätbefolkad kommun och samtidigt få möjlighet till rekreation i en välskött natur- och skärgårdsmiljö, krävs en politik som klarar av att balansera bevarande med planering inför framtiden.

Denna moderata politik vill vi föra i Sandviken!

Här kan du läsa mer om vår lokala politik i sin helhet. Läs om var vi står och vad vi anser om skolfrågor, omsorg & stöd, trygghet, klimat & miljö, idrott & föreningsliv, väg & trafik, arbetsmarknad och integration. Bland annat

Bli medlem nu!

Vi behöver dig som medlem. Ju fler vi är, deso mer kan vi påverka och göra skillnad. Ett medlemsskap kostar 100 kr det första året, därefter 270 kr per kalenderår. Varmt välkommen till Moderaterna i Sandviken!