vår politik

frihet

&

valfrihet

Frihet och valfrihet är nyckelord för Moderaterna i Sandviken. Vi vill införa valfrihet för kommunens medborgare på alla ställen där det är möjligt, så att de själva kan påverka sin vardag. Medborgare som får ansvar och frihet att välja blir deltagande och engagerade i både sin egen och sina medmänniskors framtid. De som inte kan, har förmåga eller orkar välja ska få hjälp att hitta ett passande alternativ.

Att ha friheten att välja är en central del i många avseenden sedan många avregleringar som ägde rum på 90-talet.  Moderaterna i Sandviken önskar därför att valfriheten i kommunen ökar när det gäller bland annat hemtjänst. 

Vi har sedan länge insett, vilket även visats under pandemin, att många äldre blir ännu mer ensamma när samhället sluter sig och stänger igen. Vi förespråkar därför ett utökat  antal platser på äldreboenden samt trygghetsboenden för att minska just ensamheten och öka livskvaliteten för våra äldre som är i behov av vård.

För våra yngre önskar vi ökad valfrihet i synnerhet inom förskolan där det finns flera exempel på olika privata kooperativ som lyckats erbjuda en bättre service än de kommunala förskolorna. En förenkling av befintligt regelverk för att öka valfriheten inom vård, skola och omsorg för kommunens medborgare ser vi i Moderaterna som en självklarhet.

I Sandviken ska alla ha möjlighet att välja skola, vård, omsorg och andra tjänster efter eget tycke.  Alternativ ska vara många, av god kvalitet i både privat och offentlig regi. Det ska vara kvalitet och mångfald för individen som står i centrum, inte vem som är utförare.

Vill du engagera dig?

Du behövs – gå med i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här i Sandviken, du kan engagera dig på flera olika sätt.
Kontakta oss gärna och berätta mer!