landsbygden

Sveriges lands- och glesbygd, och människorna som bor här, är en viktig del av det som driver vårt land framåt.

landsbygden

Våra grundläggande värderingar

Hela landets potential måste tas till vara. Tyvärr driver regeringen en landsbygdsfientlig politik, och det är människor i hela landet som får betala priset. Rödgröna skattehöjningar slår hårt mot vardagslivet utanför storstaden. Även regeringens oförmåga, eller ovilja, att agera i viktiga frågor drabbar landsbygden. Det gäller exempelvis äganderätten och strandskyddet.

Sandviken växer och trenden går mot att människor vill flytta ut på landsbygden. Om vi ska få en positiv utveckling utanför centrala Sandviken krävs  servicefunktioner som skola, mataffärer, idrottsytor/hallar och bibliotek samt kultursatsningar. Den nuvarande majoritetens centralisering av skolor är helt fel då detta kommer att hämma utvecklingen på landsbygden. Moderaterna i Sandviken främjar en levande landsbygd: Hela Sandviken måste leva!

Sandviken kommun behöver verka för att detaljplanera områden för bostäder i hela kommunen. I detta ingår även satsningar på äldreboenden och olika flerfamiljshus i våra ytterområden för att möjliggöra en bättre rotation på bostadsmarknaden. Sandvikens kommun behöver även marknadsföra sig för att öka intresset för att vilja flytta hit.

Vi behöver verka för att privata aktörer ska vilja bygga bostäder i hela kommunen och inte enbart med fokus på centralorten.

Moderaterna vill även arbeta för att ta vara på och bevara jordbruksmarken i kommunen. Vi ser positivt på möjligheten för närproducerad mat att säljas lokalt.

Moderaterna vill

Vill du engagera dig?

Du behövs – gå med i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här i Sandviken, du kan engagera dig på flera olika sätt.
Kontakta oss gärna och berätta mer!