vård & omsorg

I Sandvikens kommun är verksamheten till för människorna, inte tvärtom. Äldres rätt att välja själva är en självklarhet och insatser ska vara individuellt anpassade efter behov och förutsättningar. Sandvikens kommun ska vara bäst i landet på att ge stöd och omsorg till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i alla åldrar.

vård & omsorg

Våra grundläggande värderingar

I Sandvikens kommun är verksamheten till för människorna, inte tvärtom. Äldres rätt att välja själva är en självklarhet och insatser ska vara individuellt anpassade efter behov och förutsättningar. Sandvikens kommun ska vara bäst i landet på att ge stöd och omsorg till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i alla åldrar.
I Sandviken finns det ett fullt fungerande sjukhus som till stora delar står tomt. Detta vill Moderaterna arbeta för att förändra. Vi vill att Sandvikens sjukhus ska öppna igen och finnas till hands för kommunens invånare gällande sjukvård som kan flyttas från Gävle och bedrivas i Sandviken.

Äldreomsorg av hög kvalitet är helt avhängigt att det finns en personal med god utbildning, goda språkkunskaper i svenska samt att  personalen har intresse för sitt yrke. Vi prioriterar därför särskilt frågan om äldreomsorgens arbetsvillkor.

Behoven inom äldreomsorgen ökar stadigt i och med att antalet äldre blir fler och därmed andelen människor som kommer att behöva stöd, omsorg och sjukvård ökar, det är en utmaning som vi kommer att prioritera genom att se till att det finns resurser till att lösa det samhällsuppdraget.

Att det finns en valfrihet för att du eller jag skall ha möjlighet att välja utförare i hemtjänsten och/eller på vilket boende du vill bo är för oss moderater självklart. Kommunens lokaler ska alltid nyttjas effektivt, inte stå tomma eller hindra annan omsorgsverksamhet från att etablera sig.

Vi fokuserar alltid på kvalitet inom offentligt finansierad verksamhet och att skattebetalarnas pengar alltid ska ha god återbetalning i form av högsta möjliga service och erbjuda bästa kvaliteten för de medel som finns tillgängliga. Om det innebär att en privat aktör kan erbjuda äldreomsorg mer kostnadseffektivt och med högre kvalitet än kommunen själv så värderar vi det högt.

 

Stöd till personer med funktionsnedsättning
Alla är vi olika och det gäller också människor med funktionsnedsättning. Moderaterna anser att individer som behöver hjälp från samhället ska mötas med respekt för sin integritet och ges största möjliga inflytande över den egna livssituationen.

Funktionshinder uppstår när individer möter en miljö som inte lyckas anpassa sina förväntningar eller förutsättningar till individens förmåga att fungera psykiskt, fysiskt eller intellektuellt. För vissa människor resulterar detta i omfattande svårigheter i vardagen och där träder Lagen om stöd och service (LSS) in. Stödet ska underlätta och möjliggöra för ett bra liv med hög livskvalitet. Även inom LSS behövs personal med goda kunskaper samt intresse för vård, omsorg och service. Moderaterna värnar därför både om personalens arbetsvillkor samt deras möjlighet att levererara en god service med hög kvalitet.

Moderaterna vill

Vill du engagera dig?

Du behövs – gå med i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här i Sandviken, du kan engagera dig på flera olika sätt.
Kontakta oss gärna och berätta mer!