kultur & fritid

Föreningslivet har gamla anor i vårt land. Ett aktivt kultur- och fritidsliv är viktigt för god hälsa och välbefinnande för alla åldersgrupper.

kultur & fritid

Våra grundläggande värderingar

Föreningslivet har gamla anor i vårt land. Ett aktivt kultur- och fritidsliv är viktigt för god hälsa och välbefinnande för alla åldersgrupper. Vår uppgift som politiker är att skapa goda förutsättningar för alla de som bidrar. Ett levande kultur- och fritidsliv behövs mer än någonsin. Många, såväl kultur- som idrottsutövare, har tvingats leva ett mycket begränsat liv under pandemin.

I Sandvikens kommun finns många bra föreningar och enskilda som skapar goda förutsättningar för invånarna att ta del av ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Kommunen bör därför underlätta för civilsamhällets organisationer att bedriva sin verksamhet.

Motion- och friskvårdsaktiviteter är viktiga för människors hälsa. Därför ska kommunen underlätta för olika friskvårds- och motionsaktiviteter genom tillgång till bra idrottsanläggningar som kan nyttjas av barn & ungdomar såväl som vuxna. Ett aktivt fritidsliv är centralt för folkhälsan.

Besöksnäringen växer och blir mer och mer betydelsefull för sysselsättningen. Kultur och idrott är motorn i denna växande näring där inte minst många ungdomar får chansen till arbete.

Kulturen och konsten ska tillåtas att utvecklas fritt, något som är grunden i vårt demokratiska samhälle. Medborgare av utländsk härkomst ger kommunen goda förutsättningar för mångkulturell verksamhet och ska uppmuntras.

Alla barn och ungdomar ska ges möjligheter till uppmuntrande fritids- och kulturupplevelser i kommunens alla delar.

Moderaterna vill

Vill du engagera dig?

Du behövs – gå med i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här i Sandviken, du kan engagera dig på flera olika sätt.
Kontakta oss gärna och berätta mer!