energi

Om vi ska lyckas nå klimatmålen, så inser vi att det behövs en stabil energiproduktion. Vi ser därför kärnkraften som klimatsmart för att den dygnet runt, oavsett väder kan leverera stora mängder el med lågt klimatavtryck.

energi

Våra grundläggande värderingar

Sverige är på väg att missa det långsiktiga utsläppsmålet till 2045. Därför behöver svensk klimatpolitik en nystart, som bygger på insikten att Sverige, Europa och världen måste ställa om sin elproduktion för att sänka utsläppen. Moderaterna vet att mer och säkrare kärnkraft är avgörande för att vi ska klara av att stoppa klimatförändringarna.

I Sandviken säger Moderaterna nej till nyetablering av vindkraft. Även om vi inser att Sverige behöver kärnkraft, solenergi, vind- och vattenkraft, om vi ska lyckas nå klimatmålen, så inser vi att det behövs en stabil energiproduktion. Vi ser därför kärnkraften som klimatsmart för att den dygnet runt, oavsett väder kan leverera stora mängder el med lågt klimatavtryck.

På sex år har fyra kärnkraftsreaktorer stängts, varav två under de senaste två åren. Det gör att elen inte kan föras dit den behövs. Detta leder till att elpriserna under det senaste året har varit rekordhöga med perioder då det varit billigare att tanka bilen med bensin eller diesel, än att köra på el. Även näringslivet larmar om hur elbristen tvingar företagare att säga upp personal samt hindrar företag från att utöka verksamheten. Elbristen gör dessutom att företag måste sälja sina produkter dyrare vid högre elpriser. Till råga på allt, på grund av de krångliga tillståndsprocesserna tar det också lång tid att bygga ut elnäten.

Moderaterna vill

Vill du engagera dig?

Du behövs – gå med i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här i Sandviken, du kan engagera dig på flera olika sätt.
Kontakta oss gärna och berätta mer!